Den frivillige bæredygtighedsklasse

""
Foto: Adam Mørk

Daværende boligminister Kaare Dybvad Bek lancerede den 29. maj 2020 en frivillig bæredygtighedsklasse, som skal sætte skub i den grønne omstilling af byggeriet.

Den frivillige bæredygtighedsklasse vil udgøre et væsentligt element i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, som regeringen ønsker at udarbejde som en del af regeringens klimahandlingsplan.

Test på projekter

Den frivillige bæredygtighedsklasse gennemgår en testfase frem til sommeren 2022. I denne periode er alle bygherrer inviteret til at teste klassen på konkrete nybyggerier og ombygninger for at indsamle erfaringer.

Bygningsstyrelsen ønsker at bidrage til regeringens kommende strategi for et bæredygtigt byggeri og være med til at sætte en standard for fremtidige (absolutte) krav i Bygningsreglementet, som afspejler Bygningsstyrelsens sædvanlige høje standard.

Bygningsstyrelsen har udvalgt to projekter til testen. Derudover har Bygningsstyrelsen valgt, at delelementer af andre byggeprojekter kan tilmeldes for at opnå en bredere erfaring, hvordan vi arbejder med bæredygtighed, ligesom styrelsen kan tilmelde yderligere projekter i løbet af den periode, testfasen varer.

De tilmeldte projekter er renoveringen af 1.918 m2 laboratorie- og kontorlokaler til Aarhus Universitet på Risø, og et nybyggeri på 30.000 m2 med træ som bærende og gennemgående konstruktionsmateriale.

Mere om den frivillige bæredygtighedsklasse

Bolig- og Planstyrelsen har samlet en lang række information om den frivillige bæredygtighedsklasse på websitet baeredygtighedsklasse.dk.

På siden kan du læse om krav, test, finde bygningseksempler og cases, og tilmelde byggeprojekter til test m.m.

Læs mere om den frivillige bæredygtighedsklasse