buildingSMART

Bygningsstyrelsen anvender de internationale buildingSMART standarder, bl.a. det åbne format IFC til digitale bygningsmodeller.

buildingSMART er et åbent internationalt samarbejde om bl.a. udvikling og anvendelse af åbne standarder for BIM (Building Information Modelling).

Bygningsstyrelsens krav til digitale leverancer er således beskrevet som krav til IFC bygningsmodeller, dvs. deres indhold; Objekter (bygningsdele) og deres egenskaber. Dette skyldes bl.a.:

  • at data er mere sikre i et åbent format, idet der er flere softwares at vælge imellem, hvis gamle filer skal åbnes, og man har også de oprindelige specifikationer for formatet.
  • at åbne standarder som IFC er med til at sikre en fri og lige konkurrence, både nationalt og internationalt, fordi de fleste softwares kan udveksle data til de åbne formater.

buildingSMART er i Danmark forankret i Molio ud fra en vision om at:

  • buildingSMART-metoder kan implementeres og forankres i Molio
  • Molio – hvor det er relevant – arbejder på en international platform.