Fra vision til værk

Udsnit af kunst i venteværelset på Esbjerg Politigård af Jørgen Carlo Larsen. Gule malede felter med orange kasser, der stikker ud fra væggen som små hylder, med dekorative elementer indeni.
Kunst i venteværelset på Esbjerg Politigård, kunster Jørgen Carlo Larsen, foto Erling Lykke Jeppsen.

Her på siden kan du læse om, hvordan Bygningsstyrelsen tilrettelægger processen i forbindelse med at opføre nye værker. Du kan også se en film om processen for Milena Bonifacinis kunstværk på Copenhagen Plant Science Centre til Københavns Universitet.

Bygningsstyrelsen arbejder for, at kunsten opleves som værdifuld af kunder og brugere, og at den indgår i et tæt samspil med arkitekturen. Bygningsstyrelsens praksis lægger vægt på tre kerneområder:

  • den kunstneriske kvalitet
  • brugernes oplevelse af kunsten
  • kunstens samspil med arkitekturen.

I publikationen 'Kunst i Bygninger', afsnit 3 'Fra vision til værk', bliver Bygningsstyrelsens praksis i kunstsagens fem overordnede faser gennemgået, og du får et overblik over de implicerede parter.

Kunst på Copenhagen Plant Science Centre

Hør om processen for udførelsen af Milena Bonifacinis kunstværk på Copenhagen Plant Science Centre til Københavns Universitet.