Kunst i Bygningsstyrelsen

Kunstværk på Syddansk Universitet, Kolding, af kunster Tobias Rehberger. Mønster af lysende tynde lysstofrør i hvid, lilla og dyb boredauxrød.
Syddansk Universitet, Kolding, kunster Tobias Rehberger, foto Hasse Glyng

Her på siden kan du læse om publikationen 'Kunst i Bygninger'.

Hvordan forvalter Bygningsstyrelsen kunsten?

Som statens bygningsejer og bygherre er Bygningsstyrelsen også en af Danmarks væsentligste bestillere og indehavere af bygningsintegrerede kunstværker over hele landet. Bygningsstyrelsens arbejde med kunsten involverer mange parter, der har forskellige indgange til og perspektiver på kunsten. Derfor er der behov for en fælles platform, der sikrer retning, faglighed og høj kvalitet.

Bygningsstyrelsen har derfor udgivet publikationen 'Kunst i Bygninger', der beskriver, hvordan vi forvalter kunsten.

Publikationen viser et bredt udsnit af muligheder for, hvordan kunst kan optræde i bygninger, samt hvilken konkret værdi den kan skabe for Bygningsstyrelsens kunder, bygningens brugere og borgere generelt. Desuden kan man blive klogere på processen, når Bygningsstyrelsen etablerer nye værker, eller hvordan man kan skabe værdi ved formidling af de eksisterende værker.

Publikationen 'Kunst i Bygninger' og de tilhørende film er udarbejdet i samarbejde med KØS Museum for kunst i det offentlige rum, der er en specialiseret forsknings- og formidlingsinstitution inden for kunst i offentlige rum og bygninger.