Værdi for kunder og borgere

Kunstnerisk udsmykning i Stormgade 2-6 af Malene Bach. Farverige og geometriske malede flader på væggene.
Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, Kunster Malene Bach, foto Jens Lindhe

Kunsten skaver værdi for bygningernes brugere. Her på siden kan du møde nogle af kunderne, der fortæller om kunsten på deres arbejdssted.

En stor del af Bygningsstyrelsens bygninger og ejendomme rummer kunstværker, der giver et betydningsfuldt bidrag til arkitekturen og kunderne. Det gælder både permanente stedsspecifikke værker, bygningsintegrerede værker og fritstående værker som malerier og skulpturer.

Kunst i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Kunst i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (det daværende Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet).

Kunsten opleves som værdifuld for de mennesker, der færdes i bygningen, skal den passe til bygningens brugere, institutionens virke samt bygningens arkitektoniske karakter. Bygningsstyrelsen har mange forskellige typer af kunder og bygninger, hvilket afspejles i den mangfoldighed af værker, der er realiseret i Bygningsstyrelsens regi.

Kunsten kan skabe værdi på forskellige måder. Den kan være med til at skabe identitet og samhørighed eller bidrage til et godt arbejdsmiljø for de daglige brugere.

Kunst på Syddansk Universitet, Campus Kolding

Kunsten kan også bruges strategisk og være med til at profilere en institution og kommunikere dens værdier.