Kodeks for projektledelse

Her finder du Bygningsstyrelsens kodeks for projektledelse af byggeri.

Som led i at sikre at Bygningsstyrelsens rådgivning er vidende og kompetent, samt at byggeprojekterne gennemføres effektivt og konsekvent, har styrelsen udarbejdet et kodeks for projektledelse i byggerier. Kodekset sætter fokus på adfærd, roller, og ansvar for projektledere og projektchefer i Bygningsstyrelsen inden for fire områder:

  • Styring og ledelse
  • Forventningsafstemning
  • Samarbejde
  • Værdi for kunderne