Metoder for verifikation

På denne side kan du downloade testprotokoller som universelle dokumenter.

Flere aktører i byggebranchen benytter testprotokollerne fra Bygningsstyrelsens performancetest, og opdateringen af bygningsreglement 2018, der indfører krav om funktionsafprøvninger af installationer, er inspireret af Bygningsstyrelsens testprotokoller for reguleringsevne og systemvirkningsgrader (milepæl 4).

Bygningsstyrelsens testprotokoller forholder sig først og fremmest til selve verifikationerne og indeholder nogle omfattende forudsætninger for, at verifikationerne kan opstartes. Første version af protokollerne blev udarbejdet i forbindelse med udbudsprocessen på byggeriet af SDU bygning 44 i 2015. Læs casen om bygning 44 her og find best practice publikationen her.

For at performancetesten kan opnå effekt i et byggeri, skal testprotokollerne tænkes sammen med projektering, tilsyn, planlægning og styring af byggeriets udførelse, ligesom en manglende opfyldelse af acceptkriterierne skal gøres økonomisk og juridisk forpligtende.

Kontakt

Thomas Rysgaard

Center for Byggeri

Kontakt

Frederikke Gludsted

Center for Byggeri