Milepæle for performancetest

I menuen til venstre kan du downloade testprotokoller for milepæle som universelle dokumenter.

Flere aktører i byggebranchen benytter testprotokollerne fra Bygningsstyrelsens performancetest, og opdateringen af bygningsreglement 2018, der indfører krav om funktionsafprøvninger af installationer, er inspireret af Bygningsstyrelsens testprotokoller for reguleringsevne og systemvirkningsgrader (milepæl 4).

Bygningsstyrelsens testprotokoller forholder sig først og fremmest til selve verifikationerne for hver milepæl og indeholder nogle omfattende forudsætninger for, at verifikationerne kan opstartes.

For at performancetesten kan opnå effekt i et byggeri, skal testprotokollerne tænkes sammen med projektering, tilsyn, planlægning og styring af byggeriets udførelse, ligesom en manglende opfyldelse af acceptkriterierne skal gøres økonomisk og juridisk forpligtende.