4: Energieffektivitet, indeklima og klimaskærm samt laboratorie og procesinstallationer

Formålet med milepælen er at give en stikprøvekontrol af, om de projekterede og udførte anlæg i praksis har en energieffektivitet, der svarer til de krav, der er stillet.

Performancetest ved trin 4 undergår en større redigering som følge af opdateringen af trin 2 - mekanisk og elektrisk komplet. En del af indholdet i test ved trin 4 har overlap til mekanisk og elektrisk komplet, og derfor genformuleres alle tests i trin 4 grundlæggende, således at der ikke optræder gentagelser fra trin 2 under trin 4. Vi forventer, at disse redigeringer afsluttes løbende i løbet af 2024.

Trin 4: A Installationer - Energieffektivitet

4A1. Ventilation. Kontrol af energieffektivitet

Skema for dokumentation af udført performancetest

 

4A2. Varme. Kontrol af energieffektivitet (under udarbejdelse)

4A3. Køl. Kontrol af energieffektivitet (under udarbejdelse)

4A4. Varmt brugsvand. Kontrol af energieffektivitet (under udarbejdelse)

4A5. Elevatorer. Kontrol af energieffektivitet (under udarbejdelse)

Trin 4: B Indeklima og energieffektivitet

4B1. Bygningsakustik. Kontrolmåling (under udarbejdelse)

4B2. Termisk komfort. Kontrol af parametre (under udarbejdelse)

4B3. Belysningsanlæg. Kontrol af kvalitet og energieffektivitet (under udarbejdelse)

Trin 4: C Klimaskærm - Energieffektivitet

4C1. Klimaskærmen. Tæthed (under udarbejdelse)

4C2. Klimaskærmen. Kuldebroer og linjetab (under udarbejdelse)

Trin 4: D Laboratorie

4D1. Integration af CTS og selvstændig automatik i laboratorier (under udarbejdelse)

4D2. Styring af luft i laboratorier (under udarbejdelse)

4D3. Alarmfunktioner i laboratorier (under udarbejdelse)

 

Trin 4: E Procesinstallationer

4E1. Generatoranlæg (under udarbejdelse)

4E2. UPS - No Break anlæg (under udarbejdelse)

4E3. Luftarter (under udarbejdelse)

4E4. Blødgjort vand (under udarbejdelse)

4E5. Osmosevand (under udarbejdelse)

4E6. Trykluft (under udarbejdelse)