Energiforbrug i laboratorier

Bygningsstyrelsen vil reducere procesenergiforbruget i universiteternes laboratorier og har allerede gjort et arbejde for at reducere procesenergiforbruget ved stinkskabe. Men der er mange andre tekniske installationer, som forårsager et stort procesenergiforbrug.

Bygningsstyrelsen har som led i arbejdet med energirenoveringsstrategien fået midler til at gennemføre en analyse af potentialet for at reducere procesenergiforbruget.

Eksempel på Bygningsstyrelsens krav til reduktion af procesenergi

I konkurrenceprogrammet for udvidelsen af Panum Instituttet med Mærsk Bygningen har afsættet været Bygningsreglement 2008 (BR08) og krav til opfyldelse af lavenergiklasse 1, som svarer til en halvering af BR08´s almindelige energiramme.

Samtidig har styrelsen stillet krav til rådgiverne om at projektere med målet om en reduktion af procesenergien med op til 50 % af det forbrug, som teknisk udstyr og installationer ellers erfaringsmæssigt ville bidrage med.

Den interne belastning, f.eks. brugernes elforbrugende udstyr som PC'ere, servere, apparater mv. indgår ikke i de projekterendes arbejde og forbliver uændret.

Kravet har bl.a. bevirket, at ventilationsløsninger er blevet analyseret ekstra omhyggeligt og at brugerne er blevet udfordret i forhold til det reelle behov for antal stinkskabe.

Rådgiverne har efterfølgende undersøgt muligheden for at øge energirammen yderligere til 2015 eller 2020 niveau. Her stødte de bl.a. på dilemmaet, at energioptimeringen af bygningens klimaskærm øgede behovet for procesventilation og hermed bygningens samlede energiforbrug. Mærsk Bygningen er opført i energiklasse 2015.

Eksempel på markedspåvirkning - stinkskabsudbud

Bygningsstyrelsen har i årene 2013-2017 haft en rammeaftale på stinkskabe og tilhørende rumautomatik for at udvikle markedsstandarden og få reduceret energiforbruget med op til 40 % pr. stinkskab. Energiforbrug til stinkskabe udgør en stor del af procesenergien i laboratorierne og formålet med rammeudbuddet var bl.a. at få reduceret dette energiforbrug.

Få inspiration til udbud for stinkskabe og rumautomatik fra det tidligere rammeudbud under Procesventilation i menuen til venstre.

Læs mere om stinkskabe