Bygherrerådgivning til Nye Rammer for Folketinget

Folketinget overtager i 2022 forvaltningen af det statslige ejerskab af Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen. Det er Folketingets ønske, at projektet skal:

  • Styrke de borgervendte aktiviteter. Interessen for Folketingets arbejde og for at besøge Folketinget er stor, og flere borgervendte aktiviteter er i dag meget efterspurgte. De nye bygninger giver mulighed for at arbejde med borgervendte aktiviteter til flere borgere og samtidig gøre Folketinget bedre i stand til at imødekomme den store interesse for at besøge Huset.
  • Forbedre og forny rammerne for det parlamentariske arbejde. F.eks. ved at skabe nye og mere fleksible faciliteter for høringer, konferencer og åbne samråd m.m. og ved at lette presset på de eksisterende møde- og kontorfaciliteter for Folketingets medlemmer og ansatte samt ved at styrke mulighederne for det fysiske møde med borgerne, civilsamfundet m.fl.

Der gøres opmærksom på, at der endnu ikke er truffet endelig beslutning om at gennemføre et byggeprojekt.

Udbudsfrist

17.03.2022 kl. 12:00