Drift og vedligehold af Bygningsstyrelsens tekniske installationer

Bygningsstyrelsen udbyder opgaven med at servicere området drift, vedligehold, reparationer og udskiftning af tekniske installationer og udstyr. Opgaven indeholder planlagte og ikke planlagte aktiviteter i forbindelse med Bygningsstyrelsens ejendomme i hele landet.

Udbudsfrist

Frist for fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation: 02.03.2021 kl. 15:00