Lerchesgade kontorknudepunkt

Bygningsstyrelsen ønsker at opføre et nyt statsligt kontorknudepunkt på Lerchesgade 35, 5000, Odense i totalentreprise. Kontorknudepunktet skal huse flere af Statens styrelser og institutioner. Bygningen skal tilvejebringe gode, fleksible standardkontorarbejdspladser i god kvalitet med tilknyttede fællesfaciliteter som mødecenter, reception, kantine m.v. Bygningsstyrelsens forventning er et omkring 31.000 m2 stort bygningskompleks med plads til 1600 arbejdspladser. Bygningsstyrelsen har valgt at stille krav om, at husets bærende konstruktioner skal udføres i træ, og at disse i videst muligt omfang ønskes synliggjort indvendigt. Det er et ønske, at byggeriet skal indpasse sig til bydelen med respekt for de omkringliggende bebyggelser og i relation til udviklingsplanen i Odense Kommune. Nedrivningen af den eksisterende bygning er en del af entreprisen. Tidsplanen er et konkurrenceparameter.

Udbudsfrist

24.08.2020 kl. 23:59