Levering af IKT-værktøjer

Udbuddet vedrører en 4-årlig kontrakt om levering af IKT-værktøjer til undersøttelse af Bygningsstyrelsens projekter. Leverandøren stiller systemet til rådighed samt yder drift, support og vedligeholdelse af systemet i kontraktperioden. Herudover har Bygningsstyrelsen mulighed for at bestille konsulentydelser og undervisning.

IKT-værktøjerne består af 5 moduler: projektwebmodulet, udbudswebmodulet, modulet for dialog i udførelsen, modulet for digital aflevering og modulet for BIM viewer.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Udbudsfrist

02.11.2020 kl. 12.00