Rammeaftale om miljørådgivning i forbindelse med nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg

Regeringen har i forlængelse den brede politiske aftale om erstatning til minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19, der blev indgået 25. januar 2021, besluttet, at Bygningsstyrelsen skal stå for nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg.

Bygningsstyrelsen ønsker derfor at indgå rammeaftale om miljørådgivning i forbindelse med nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg. Det er vigtigt, at Bygningsstyrelsens miljørådgivere har en vis bredde i deres kompetenceprofil, idet Bygningsstyrelsens miljørådgivere bl.a. vil skulle forestå miljøkortlægning, herunder ressourcekortlægning og kortlægning af bygningsforurening og jordforurening, kortlægning af installationer samt varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator (P) i projekteringsfasen.

Resultaterne fra miljørådgivningen udmøntes i en rapport, som vil indgå som en central del af konkurrenceudsættelsen af nedrivningsopgaven.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Udbudsfrist

11.10.2022 kl. 10:00