Statens Facility Management bølge 2

Facility management-opgaverne i en stor del af den danske stat samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne udbydes i tre bølger, hvor de daglige leverancer inden for facility management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de tre bølger.

Dette udbud vedrører bølge 2 og har en anslået årlig værdi på 300 mio. DKK inden for serviceområderne renhold, forplejning (kantine), intern service, udearealer, indvendig vedligehold, affaldshåndtering samt vagt og sikkerhed.

De omfattede institutioner i bølge 2 er geografisk placeret i og omkring hovedstadsområdet og driftsstart forventes i maj 2022.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Udbudsfrist

21.12.2020