All-Risks forsikring af ejendomsporteføljen

Bygningsstyrelsen ønsker at tegne All-Risks forsikring for sin ejendomsportefølje i Danmark og Grønland med virkning fra 1. januar 2022.

Ejendomsporteføljen udgøres af uddannelsesinstitutioner herunder universiteter og kunstskoler samt kontor til bl.a. centraladministrationen, politi og domstole. Porteføljens størrelse er ca. 3 mio. m2 / ca. 1500 bygning fordelt på ca. 100 lokationer.

For byggesager: Automatisk AB18 dækning for byggeprojekter indtil 100.000.000 kr. pr. byggesag.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Udbudsfrist

25.06.2019 kl. 14:00