Pipeline

""

Forventede kommende udbud i projekter over 40 mio. kr.

Oversigten over forventede kommende udbud gør det lettere for entreprenører at langtidsplanlægge tilbud på statens byggeprojekter.

Oversigten er vejledende og opdateres løbende. Den nuværende er fra februar 2021.