Pipeline

""

Forventede kommende udbud i projekter over 40 mio. kr.

Oversigten over forventede kommende udbud gør det lettere for entreprenører at langtidsplanlægge tilbud på statens byggeprojekter.

Oversigten er vejledende og opdateres løbende.

Opdateret pipeline forventes publiceret medio/ultimo januar 2021.

Download seneste pipeline

Opdateret pipeline forventes publiceret medio/ultimo januar 2021.

Kontakt

Michael Ryager

Center for Byggeri