Bølge 2

Mand pudser vinduer

Udrulning af bølge 2 er skudt i gang

Regeringens økonomiudvalg har godkendt, at Bygningsstyrelsen sammen med Økonomistyrelsen kan gå i gang med udrulningen af bølge 2 af Statens Facility Management.

Bølge 2 indholder omkring 55 institutioner og er samlet i hovedstadsområdet med en samlet årlig volumen på omkring 350 millioner kroner.

Bølge 2 er en fortsættelse af det allerede igangsatte arbejde med at implementere Statens Facility Management, der blev besluttet tilbage i 2017.

Bygningsstyrelsen trækker på de mange gode erfaringer fra bølge 1, og har fortsat fokus på de tre fokusomåder effektivitet, kvalitet og brugertilfredshed.