Institutioner i bølge 2

Nedenfor kan du se, hvilke institutioner der er med i bølge 2. Der kan stadig medtages flere institutioner eller lokaliteter i bølge 2, såfremt det respektive departement er indforstået.

 

Statsministeriet

 • Statsministeriets departement

Finansministeriet

 • Finansministeriets departement

Udenrigsministeriet

 • Udenrigsministeriets departement

Justitsministeriet

 • Justitsministeriets departement
 • Sø- og Handelsretten
 • Domsstolsstyrelsen
 • Københavns Byret

Social- og Indenrigs-ministeriet

 • Social- og Indenrigsministeriets departement

Klima-, Energi-, og
Forsyningsministeriet

 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement
 • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS
 • Klimarådets sekretariat

Sundheds- og Ældre-ministeriet

 • Sundheds- og Ældreministeriets departement
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen i København
 • Styrelsen for patientsikkerhed

Transport- og Bolig-ministeriet

 • Transport- og Boligministeriets departement

Børne- og Undervisningsministeriet

 • Børne- og Undervisningsministeriets departement
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Styrelsen for It og Læring

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

 • Uddannelses- og Forskningsministeriets departement
 • Styrelsen for Forskning og Uddannelse
 • Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Erhvervsministeriet

 • Erhvervsministeriets departement
 • Finanstilsynet

Udlændige- og
Integrationsministeriet

 • Udlændinge- og Integrationsministeriets departement
 • Flygtningenævnet
 • Udlændingenævnet

Beskæftigelsesministeriet

 • Beskæftigelsesministeriets departement
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Arbejdsretten
 • Forligsinstitutionen

Miljø- og Fødevare-ministeriet

 • Miljø- og Fødevareministeriets departement

Kirkeministeriet

 • Kirkeministeriets departement

Kulturministeriet

 • Kulturministeriets departement
 • Slots- og Kulturstyrelsen*
 • Akademiraadet*
 • Danmarks Kunstbibliotek*
 • Den danske Scenekunstskole*
 • Den Hirschsprungske Samling*
 • Det Danske Filminstitut*
 • Det Kongelige Bibliotek*
 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium*
 • Det Kongelige Teater*
 • Det Rytmiske Musikkonservatorium*
 • Filmskolen*
 • Kunstakademiet/Billedkunstskolerne*
 • Nationalmuseet*
 • Nota*
 • Rigsarkivet*
 • Statens Museum for Kunst*
 • Statens værksteder for Kunst*

*Der er på nuværende tidspunkt en afklaringsproces i gang om snitflader mellem kerneopgaver på Kulturministeriets institutioner og facility managementydelser.