""

Den fællesstatslige facility managementløsning omfatter nedenstående ydelser.

FM-ledelse: Ledelse af servicemedarbejdere, indkøb og udbud, leverandør- og kontraktstyring. Dette varetages af Bygningsstyrelsen.
Kantine: Kantine og mødeforplejning.

Renhold: Daglig rengøring og vinduespolering.

Intern service: Reception, gæstemodtagelse og omstilling, håndtering af post og pakker, håndtering, udlån og udlevering af effekter, opfyldning af kontorartikler mv.

Indvendig vedligehold: Dag-til-dag-vedligehold, mindre reparationer, interne flytninger.

Udendørs arealer: Vintertjeneste, pleje og renhold af udvendige arealer.

Sikkerhed: Vagtrunderinger, udrykninger, overvågning, adgangssystem og alarmanlæg.

Affaldshåndtering: Bortskaffelse af affald, håndtering af affald i forbindelse med den centrale opsamlingsplads.