Organisering

""

Implementeringen af den fællesstatslige facility managementløsning løses i et samarbejde mellem Bygningsstyrelsen, Økonomistyrelsen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt de berørte institutioner.

Bygningsstyrelsen har det overordnede ansvar for den samlede implementeringsopgave med at etablere den fællesstatslige facility managementløsning.

De berørte institutioner er med til at drøfte løsningen og deltager aktivt i etableringen.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ansvaret for at understøtte de berørte institutioner i deres håndtering af de personalemæssige forhold via vejledning og rådgivning. Ligeledes vil Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sikre dialogen med personaleorganisationerne på centralt niveau.

Bygningsstyrelsen bruger erfaringer fra bølge 1 aktivt i udrulningen af bølge 2.