Bygningsstyrelsens standarder for byggeri

Her finder du kataloget Bygningsstyrelsens standarder for byggeri, samt branchevejledninger for indeklima- og energiberegninger.

Kataloget 'Bygningsstyrelsens standarder for byggeri' oplister standarder for byggeri i Bygningsstyrelsens regi. Bygningsstyrelsens standarder lægger sig op ad gældende myndighedskrav på områderne samt styrelsens erfaringer fra sin store projektportefølje. 

Rådgivere for Bygningsstyrelsen skal anvende disse standarder for byggeri som udgangspunkt for deres arbejde og standarderne skal benyttes i forventningsafstemningen og dialogen mellem kunderådgiveren, projektlederen, rådgiveren, kunden og brugerne. 

Standarderne sendes ud til rådgiverne i forbindelse med udbud i Bygningsstyrelsens regi. I det konkrete byggeprojekt vil opgavens karakter, politiske forhold, kundespecifikke standarder samt kundens og brugernes ønsker til opgaven dog medføre et behov for at finjustere standarderne oplistet i dette katalog. Dermed vil standarderne altid blive tilpasset det konkrete projekt.