Fase 2: Tilladelser og prissætning

Nedrivningstilladelse og andre relevante tilladelser

Når rapporten over de tekniske undersøgelser ligger klar, har Bygningsstyrelsen de nødvendige informationer til at søge nedrivningstilladelse ved kommunen.

Rapporten beskriver, hvor kompleks nedrivningen af den enkelte minkfarm er.

Kompleksiteten har indflydelse på, hvor lang tid nedrivningen tager, men også om der skal anmeldes farligt byggeaffald, eller om nedrivningen kræver særlige maskiner eller værnemidler. 

Der kan også være beskyttede dyre- eller plantearter, hvor nedrivningen kun må foregå på bestemte årstider, og hvor der skal indhentes særlige tilladelser. 

Det har betydning for, hvornår nedrivningen på farmen kan gå i gang.

Udpegning af nedrivningsentreprenør

Når der er indhentet nedrivningstilladelse ved kommunen, skal Bygningsstyrelsen indhente tilbud på nedrivningen af den enkelte farm hos de entreprenører, der har vundet rammeaftalen på nedrivningsopgaven. 

Hver entreprenør kan byde på en pulje af farme, som Bygningsstyrelsen sammensætter, og entreprenøren kan bede om at komme på et besigtigelsesbesøg, inden de afgiver tilbud. Minkavleren vil blive orienteret separat, hvis entreprenørerne ønsker at besøge farmen. Det er ikke nødvendigt, at minkavler er til stede ved disse besøg. 

Det er entreprenøren, der fastlægger rækkefølgen af nedrivninger for at sikre den optimale brug af mandskab og maskiner. 

Det er entreprenørens ansvar at indhente øvrige relevante tilladelser til nedrivningen. Det er også entreprenørens ansvar at sikre arbejdsmiljøet for de ansatte, sikkerhed for omgivelserne og sikker bortskaffelse af byggematerialerne. 

Fase 3: Nedrivningen går i gang

Når alle relevante tilladelser er indhentet, og entreprenøren er udpeget, kan nedrivningen gå i gang. Nedrivningsentreprenøren udarbejder en tidsplan og orienterer eventuelle naboer.

Læs mere om det praktiske forløb under selve nedrivningen

Se Bygningsstyrelsens leverandører

Bygningsstyrelsen samarbejder med både tekniske rådgivere og nedrivningsspecialister. Få overblikket over firmaer i de forskellige områder.

Se hvem der er Bygningsstyrelsens leverandører