Fase 2: Tilladelser og prissætning

Nedrivningstilladelse og andre relevante tilladelser

Senest i løbet af fase 2 søger Bygningsstyrelsen nedrivningstilladelse ved kommunen. Nogle kommuner sender automatisk besked via digital post, når vi søger. Beskeden er kun til orientering. 

Det er også i fase 2, at Bygningsstyrelsen modtager rapporten fra den tekniske rådgiver. Rapporten beskriver, hvor kompleks nedrivningen af den enkelte minkfarm er.

Kompleksiteten har indflydelse på, hvor lang tid nedrivning kommer til at tage, men også om der skal anmeldes farligt byggeaffald, eller om nedrivningen kræver særlige maskiner eller værnemidler. 

Der kan også være beskyttede dyre- eller plantearter, hvor nedrivningen kun må foregå på bestemte årstider, og hvor der skal indhentes særlige tilladelser. 

Det har betydning for, hvornår nedrivningen på farmen kan gå i gang.

Udpegning af nedrivningsentreprenør

Næste trin er at indhente tilbud på nedrivningen af den enkelte farm hos de entreprenører, der har vundet rammeaftalen på nedrivningsopgaven. 

Hver entreprenør kan byde på en pulje af farme, som Bygningsstyrelsen sammensætter, og entreprenøren kan bede om at komme på et besigtigelsesbesøg, inden de afgiver tilbud. Minkavleren vil blive orienteret separat, hvis entreprenørerne ønsker at besøge farmen. Det er ikke nødvendigt, at minkavler er til stede ved disse besøg. 

Det er entreprenøren, der fastlægger rækkefølgen af nedrivninger for at sikre den optimale brug af mandskab og maskiner. 

Det er entreprenørens ansvar at indhente øvrige relevante tilladelser til nedrivningen. Det er også entreprenørens ansvar at sikre arbejdsmiljøet for de ansatte, sikkerhed for omgivelserne og sikker bortskaffelse af byggematerialerne. 

Fase 3: Nedrivningen går i gang

Når alle relevante tilladelser er indhentet, og entreprenøren er udpeget, kan nedrivningen gå i gang. Nedrivningsentreprenøren udarbejder en tidsplan og orienterer eventuelle naboer.

Læs mere om det praktiske forløb under selve nedrivningen

Se Bygningsstyrelsens leverandører

Bygningsstyrelsen samarbejder med både tekniske rådgivere og nedrivningsspecialister. Få overblikket over firmaer i de forskellige områder.

Se hvem der er Bygningsstyrelsens leverandører