Totalentreprenør valgt til ny politistation i Herning

14-05-2018

Bygningsstyrelsen har netop tildelt totalentreprisen til byggeriet af ny politistation i Herning.

""
Ny politistation i Herning

På baggrund af evalueringen af de indkomne tilbud har Bygningsstyrelsen valgt at tildele totalentreprisekontrakten om etablering af en ny politistation i Herning til entreprenørfirmaet KPC Herning A/S med Årstiderne Arkitekter P/S og Rambøll Danmark A/S som underrådgivere.

Hovedformålet med projektet er at tilvejebringe attraktive, effektive og totaløkonomisk optimale lokaler, der kan anvendes fleksibelt.

Byggeriet bliver ca. 1.900 m2 stort og består af en treetagers bygning med 67 arbejdspladser. Bygningen tilpasses det eksisterende byrum, hvor hovedindgangen åbner sig mod Haraldsgade og orienterer sig mod retsbygningen ved siden af.

Midt- og Vestjyllands Politi forventes at kunne ibrugtage bygningen i december 2019.

""