Gennemgribende renovering og ombygning af central bygning på Roskilde Universitet

14-03-2018

Regeringen har afsat 750 mio. kr. fra 2016–2019 til fornyelse og vedligeholdelse på de danske universiteter. Et af de første projekter, er ombygningen og renoveringen af bygning 3 på Roskilde Universitet (RUC). Den tredjeældste bygning på RUC omdannes i løbet af 2018 til en moderne og funktionel universitetsbygning.

""
Visualisering, Bygning 3 på RUC

Bygning 3 på RUC skulle egentlig have været afhændet. Men universitet og Bygningsstyrelsen besluttede i stedet at renovere og ombygge bygningen til en moderne, funktionel undervisnings- og administrationsbygning.

De nye lokaler renoveres med stor respekt for den oprindelige arkitektur, og er klar til brug i starten af 2019. Universitetsdirektør på RUC Peter Lauritzen glæder sig til at tage den nyrenoverede bygning i brug:

"Vi synes, der er store perspektiver i at tage en af vores oprindelige bygninger fra starten af 1970'erne og så modernisere den til vores tids standard, i stedet for at rive den ned og bygge nyt. Det giver rigtig god mening for os som et ressourcebevidst universitet. Men det ville ikke have kunnet lade sig gøre uden Bygningsstyrelsens store tilskud fra puljen til funktionel fornyelse.”

Bygning 3 bliver åbnet meget op. Tidligere cellekontorer erstattes af storrumskontorer, hvor der er plads til flere arbejdspladser. I alt indrettes arbejdspladser til knapt 300 medarbejdere i bygningens 6.000 m2 fordelt på to etager. I stueetagen får Institut for Mennesker og Teknologi tre store undervisningslokaler, tre klyngerum og flere rum til Ph.d.-studerende, samt åbne kontorlokaler til ledelsen, undervisere m.fl. På første sal får rektoratet, direktionen og administrationen glæde af nye kontorer og mødefaciliteter.

Omdannelsen og fornyelsen af bygningen følges op af en omfattende teknisk opgradering. Der etableres ny ventilation, radiatorer, solafskærmning og køling, så det bliver komfortabelt at opholde sig i bygningen uanset vejr og årstid. De tekniske anlæg styres automatisk via et nyt CTS-anlæg, som sikrer, at temperaturen holdes konstant og luften udskiftes løbende. Der etableres samtidig bevægelsesfølere på belysningen, så energiforbruget minimeres. Samlet lever bygningen i fremtiden op til Bygningsreglementets 2015-energikrav.

Budgettet er i alt ca. 77 mio. kr., hvoraf 45 mio. kr. kommer fra puljen til funktionel fornyelse på universiteterne.

""

Baggrundsinformation

Bygningsstyrelsen har haft udbudt projektet som en totalentreprise. Totalentreprisen blev vundet af Hoffman A/S i november 2017, mens Sweco er bygherrerådgiver for Bygningsstyrelsen og Vilhelm Lauritzen Arkitekter er arkitekter. De nye lokaler renoveres med stor respekt for den oprindelige arkitektur, og er klar til brug i starten af 2019.

Udover puljen til funktionel fornyelse, har regeringen tilsvarende bevilget en central pulje til en ekstraordinær vedligeholdelse af bygninger på universiteterne.
I alt er der afsat ca. 750 mio. kr. ekstra fra 2016 – 2019 til fornyelse og vedligeholdelse af universitetsbygningerne. I de efterfølgende år afsættes hvert år yderligere 150 mio. kr. årligt til fornyelsen og vedligeholdelsen.

Bygningsstyrelsen administrerer puljerne i tæt dialog med universiteterne. I slutningen af marts forventer Bygningsstyrelsen at melde ud om, hvilke nye projekter på universiteterne, der får tilskud fra puljen til funktionel fornyelse i år.