Lavemissionsbyggerier

Bygningsstyrelsen afprøver for relevante nybyggerier, som igangsættes i 2023, om byggeriet kan opfylde lavemissionsklassen, svarende til mål om maksimal CO2-udledning på 8,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. Læs mere om lavemissionsklassen i bygningsreglementet. 

Charteret for godt og grønt indkøb

Bygningsstyrelsen vil i 2023 implementere minimumskravene beskrevet i Charter for godt og grønt indkøb og forbereder implementeringen af de kommende krav oplistet i charteret – herunder plan om udskiftning af alle gas- og oliefyr i alle gas- og olieopvarmede statslige kontorejendomme i Bygningsstyrelsens portefølje. Læs mere om retningslinjerne for Charter for godt og grønt indkøb.

Fokus på ligestilling og diversitet

Bygningsstyrelsen har i 2023 udarbejdet en ligestillingspolitik, ligesom vi fremmer diversitet i byggeriet i samarbejde med Hoffmann, som arbejder med Bygningsstyrelsen i en strategisk rammeaftale. Derudover stiller vi krav i udbudsmaterialet til diversitet og ligestilling hos leverandørerne.

Læs mere om Bygningsstyrelsens arbejde med diversitet og ligestilling.

Benchmark om energiforbrug

Bygningsstyrelsen vil i 2023 udarbejde en rapport om benchmark af energiforbrug i Bygningsstyrelsens statslige kontorejendomme. Det er målet med denne rapport, at Bygningsstyrelsen kan udfordre vores kunder i forhold til mere bæredygtige løsninger.