Sikker post

Sikre e-mails (digitalt signerede og krypterede) til Bygningsstyrelsen.

Hvis du vil sende en mail som sikker post til Bygningsstyrelsen, er der nogle forhold, der skal være på plads:

  • Du skal bruge Outlook. Private mailprogrammer som hotmail og gmail kan ikke sende krypteret til Bygningsstyrelsen.
  • Din Outlook skal være sat op til sikker e-mail.
  • Du skal bruge Bygningsstyrelsens certifikat til at kryptere e-mailen.
  • Du skal sende den krypterede mail til én af følgende mailadresser:
    • Hovedpostkassen:
    • E-boks-kommunikation: l

Certifikat

Du downloader Bygningsstyrelsens certifikat her

Hent en guide til opsætning af certifikat i Outlook her