HR

HR varetager organisatoriske og ledelsesmæssige forhold som rekruttering, kompetenceudvikling, ansættelsesforhold, løn, arbejdsmiljø og trivsel. Styrelsens procesteam er også en del af HR.