Resultatkontrakter

Resultatkontrakten er indgået mellem Transport- og Boligministeriets departement og Bygningsstyrelsen.