Under driftsstart & graceperiode

Hent billede nederst på siden


Driftstart;

Efter driftsstart den 1. maj tog vi hul på graceperioden, som kører til udgangen af juni måned 2024.

Graceperioden;

Det er en periode, hvor ISS kommer ordenligt på plads og finjusterer deres services på alle lokaliteter i Bølge 3. 

Selvom der undervejs i implementeringsprocessen har været udført et stort stykke arbejde med at tilrettelægge serviceniveauet hos alle kunder på Statens Facility Management Bølge 3, kan der i starten være opstået nogle services, der skal enten ændres eller tilkøbes. 

I graceperioden kan flere spørgsmål melde sig. En del af disse er samlet i en Q&A, som du finder ude i venstre side. Husk hele tiden at holde øje med den, da den løbende bliver opdateret.