Forureningsundersøgelser på Christiania

Bygningen kaldet 'Bananhuset' på grund af sin form. Bygningen er i træ og ser ud som om, den gror ud af volden
'Bananhuset'

Bygningsstyrelsen (dengang Slots- og Ejendomsstyrelsen) gennemførte i 2006 en forureningsundersøgelse på voldanlægget på Christianiaområdet.

Ingeniørvirksomheden Niras har udført undersøgelsen. Resultaterne er opsummeret i bilag 6.

Undersøgelser i 2008

I løbet af foråret 2008 gennemførte Niras i samarbejde med Christianias Byggekontor fire undersøgelser:

Rapport januar 2008

Rapport marts 2008

Rapport - supplerende undersøgelse marts 2008

Rapport - supplerende undersøgelse maj 2008

Information vedr. forureningstilstanden på Christiania

Region Hovedstaden kortlagde i foråret 2008 Christiania som forurenet på vidensniveau 2 med forureningskategorien F2 efter jordforureningslovens § 12a.

Læs brevet fra Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har fået foretaget en vurdering af Embedslægen for så vidt angår indeklimaet i Nissehuset.

Læs Embedslægens vurdering

I forbindelse med, at statsbygningerne til beboelse som led i en samlet løsning på Christiania skulle være overgået til en almen boligorganisation på Christiania, har Københavns Kommune vurderet forureningstilstanden i forhold til almene boliger.

Læs Københavns Kommunes brev

1. oktober 2008 sendte Bygningsstyrelsen (dengang Slots- og Ejendomsstyrelsen) brev ud til alle beboere og virksomheder i delområde I og II. Brevet orienterer om forureningsgraden på Christianiaområdet og kommer med gode råd til, hvordan man skal forholde sig til forurenet jord.

Læs Slots- og Ejendomsstyrelsens brev

Sammen med det udsendte brev blev der også udsendt et kort over, hvor der er forurenet på Christiania. Der er udarbejdet to kort:

Christianiakort over hele Christianiaområdet

Christianiakort over forurening på delområde I og II

Københavns Kommune har udarbejdet folderen 'Det er sjovt at lege med jord. Om børn og leg på forurenet jord'. Miljøstyrelsen har udarbejdet folderen 'En hverdag med jord i byen - gode råd'.