Lovgivning

Et stort vægmaleri på Christiania af et træ med fantasifigurer og væsener i et drømmende univers

En oversigt over lovgivning vedrørende Christiania.

Christiania har i adskillige år eksisteret på særlige vilkår, og gennem årene har området været genstand for megen politisk debat. I det følgende skitseres lovgivning, som har haft særlig betydning for områdets udvikling.

I 1989 blev den første christianialov vedtaget, og den havde til formål at muliggøre anvendelsen af Christianiaområdet.

1989: Lov om anvendelse af Christianiaområdet

1989: Forskrift vedr. udførelsen af den første christianialov

Fra 1991-2004 eksisterede Christiania på rammeaftaler, som blev indgået med Forsvarsministeriet. Rammeaftalerne blev løbende indgået og indebar bl.a., at christianitterne havde brugsret til bygningerne og arealet som helhed. I denne periode var området underlagt særlov, hvilket betød at de almindelige love og regler var sat ud af kraft.

1999: Rammeaftale mellem Christiania og Forsvarsministeriet (ophørt 1. juli 2004)

I 2004 blev christianialoven revideret, da den tilsigtede udvikling af området ikke var opnået. Med lovændringen skulle området fortsat være et grønt og bilfrit kvarter i København med mulighed for at leve på en anden måde, men indenfor lovgivningens almindelige rammer uden særlov.

2004: Lov om revidering af christianialoven

2004: Forslag til ændring af christianialoven

2004: Bekendtgørelse om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet

2004: Kundgørelse: Ophør af den kollektive brugsret til Christianiaområdet 30. juni 2004

Efter revideringen af christianialoven i 2004 foregik mange politiske forhandlinger.

I 2007 var staten og Christiania tæt på at nå til enighed, og aktstykke 86 belyser rammerne for forhandlingerne.

2008: Aftalerammerne for forhandlingerne, aktstykke 86

Den 22. juni 2011 indgik staten og Christiania en endelig aftale om det fremtidige ejerskab af Christianiaområdet. Med aftalen blev christianialovens formål fra 2004 opfyldt, og christianialoven kunne dermed ophæves.

2011: Aftalerammerne for den endelige aftale mellem staten og Christiania

2013: Forslag til ophævelse af christianialoven

Hvis du vil vide mere om forhandlingsforløbet mellem parterne fra 2004-2011, kan du gå til 'Forhandlingerne mellem Christiania og staten'.