Statens opgaver

Bygningen kaldet 'Domen' på Christiania. Det er et otte kantet bindingsværkshus med rødt tegltag. Alle vinduespartier er med rund bue foroven i gulmalet træ. Bindingsværket fremstår i en rusten rød farve.
'Domen'

Ejerskabet til Christianiaområdet er fordelt mellem Fonden og staten, og fra statens side er Slots- og Kulturstyrelsen og Bygningsstyrelsen involveret i administrationen af området. Slots- og Kulturstyrelsens arbejde omfatter fortidsmindebeskyttelsen af volden og de fredede bygninger. Bygningsstyrelsen er grundejer og udlejer og administrerer aftalen mellem Fonden og staten.

Staten har overordnet følgende opgaver på Christianiaområdet.

  • Bygningsstyrelsen skal følge op på, at aftalerne med Fonden om genopretning, vedligeholdelse og drift af volden efterleves.
  • Bygningsstyrelsen opkræver leje af de bygninger og arealer, som fortsat ejes af staten, og som Fonden lejer.
  • Bygningsstyrelsen skal i samarbejde med Fonden udarbejde budgetter for Fondens genopretning af den fredede vold og statens bygninger samt opgøre refusion i forbindelse med betalingen af købsraterne.
  • Bygningsstyrelsen skal årligt følge op på Fondens redegørelse om boligtildelingen.
  • Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af Museumsloven, som gælder på den fredede vold. Der er et tæt samarbejde mellem Bygningsstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen som fredningsmyndighed om håndtering af sager om bl.a. byggeri, adgangsforhold og genopretning af statens bygninger samt byggeprojekter på Fondens egne bygninger.
  • Bygningsstyrelsen fører som grundejer løbende tilsyn med ulovligt byggeri på volden.

Kommunen varetager som myndighed de sædvanlige opgaver vedr. byggeri, planlovgivning m.v.