Udlejning

Bygningsstyrelsen ejer 15 lejligheder og syv klublejligheder i København, samt tre kajpladser i Wilders Kanal. Ventelisterne til opskrivning til lejligheder og kajpladser er i øjeblikket lukket, da interessen er stor og ventetiden derfor er så lang, at der ikke er sandsynlighed for, at nye boligsøgende får tildelt en bolig.

Derudover administrerer vi et antal P-pladser i gårdarealet Adelgade 11-13. Ventelisten til P-pladserne er åben.

Venteliste til P-plads

Her kan du opskrive dig på ventelisten til P-plads på Adelgade 11-13.

For at komme på ventelisten skal du indsende følgende oplysninger:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • Postnummer og by
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Eventuelt firmanavn
  • Eventuelt CVR-nr.