Udlejning

Bygningsstyrelsen ejer ni lejligheder og syv klublejligheder i København, samt tre kajpladser i Wilders Kanal. Ventelisterne til opskrivning til lejligheder og kajpladser er i øjeblikket lukket, da interessen er stor og ventetiden derfor er så lang, at der ikke er sandsynlighed for, at nye boligsøgende får tildelt en bolig.

Derudover administrerer vi et antal p-pladser i gårdarealet Adelgade 11-13. Ventelisten til p-pladserne er ligeledes lukket i øjeblikket på grund af lange ventetider.