Kreativ udvikling af Godsbanearealerne er kickstartet

24-08-2015

Der er nu indgået aftale om grundkøb på Godsbanearealerne, så byggeriet af en ny arkitektskole kan skydes i gang. Samtidig er et større område reserveret til en kreativ bydel.

Staten, i form af Bygningsstyrelsen, og Aarhus Kommune, har indgået en aftale om vilkårene for et grundkøb på Godsbanearealerne. Aftalen sætter gang i opførelsen af det, der bliver den første nybyggede arkitektskole i Danmark. Arkitektskolen Aarhus og Bygningsstyrelsen udskriver som startskud på processen en international idékonkurrence, der både skal give svar på hvordan den nye arkitektskole skal se ud, samt forslag til hvordan den kan indgå i en bymæssig sammenhæng.

Startskuddet for kreativitet

Den internationale idékonkurrence bliver udskrevet som første skridt i processen for den nye arkitektskole, NEW AARCH. Idékonkurrencen kommer dog til at rumme meget andet end selve bygningen, der får en størrelsesorden på 17.000 m2.

Som en af de første indflyttere i bydelen har projektet nemlig mulighed for at sætte sit helt eget præg på udformningen af bydelen og denne mulighed har Arkitektskolen Aarhus og Bygningsstyrelsen tænkt sig at udnytte. Der er derfor indgået en helt unik aftale med Aarhus Kommune, hvor kommunen har indvilget i at reservere et fire gange så stort areal, end Bygningsstyrelsen skal købe.

Arealet bliver inddraget i den internationale idékonkurrence, hvor deltagerne skal give deres bud på en samlet, gennemtænkt plan for Godsbanearealerne med plads og rum til kultur, uddannelse, erhverv og byliv. Konkurrencen skal give løsninger på, hvordan fremtidens arkitektskole bliver integreret bedst muligt i området og hvordan omkringliggende funktioner som f.eks. cafeer, boliger eller andre offentlige institutioner kan understøtte et kreativt, bynært og dynamisk miljø.

Den nye bydel tænkes samtidig sammen med resten af Aarhus by, som et godt supplement til den i forvejen farverige by.

Alle løsningsforslag på udviklingen af bydelen, som idékonkurrencen indbringer, vil blive overleveret til Aarhus Kommune og skabe grobund for kommunes videre bearbejdning af området, som vil ske i tæt dialog med Arkitektskolen Aarhus og Bygningsstyrelsen.

Med aftalen i hånden ser Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus frem til det spændende projekt. Det forventes at udskrive idékonkurrencen allerede i december 2015.