Samarbejds- og organisationsformer

""

Statsbyggeri, OPP og ESCO - hvad er hvad?

Statsbyggeri

I et statsbyggeri er Bygningsstyrelsen bygherre og dermed garant for, at de lovgivningsmæssige krav til statsligt byggeri efterleves. Bygningsstyrelsen udfører opgaven i tæt samarbejde med den statslige lejer, der definerer ønsker og behov, som Bygningsstyrelsen oversætter til bygningsmæssige krav til byggeriets leverandører

Læs mere om statsbyggeri

Offentligt-Privat Partnerskab (OPP)

OPP er organisationsform, der anvendes til at løse offentlige bygge- og anlægsopgaver. Kernen i OPP er, at det offentlige finder en privat leverandør til ikke blot at gennemføre et byggeprojekt men også at drive byggeriet. Den private part får altså ikke blot ansvar for byggeriet, men også for efterfølgende vedligehold og driftsopgaver.

Læs mere om Offentligt-Privat Partnerskab

New Partnering

Tillid, åbenhed og vidensdeling er nøgleordene bag New Partnering, som er en samarbejdsmodel, Bygningsstyrelsen har udviklet med ønsket om at skabe en optimeret byggeproces.

Læs mere om New Partnering

ESCO

ESCO står for Energy Service Companies og er en samarbejdsform til at opnå energibesparelser i bygninger. Tankegangen i ESCO er simpel; de midler, der er bundet i en given ejendom i form af energiforbrug, kan reduceres, og reduktionen af energi betaler for optimering af ejendommens energiforbrugende installationer.

Læs mere ESCO