Arbejdsmiljø

Person med gul jakke og sikkerhedshjelm på med byggeplads i baggrunden

Arbejdsmiljø er en særskilt specialistfunktion hos Bygningsstyrelsen, der er med til at styrke fokus og kvalitet på arbejdsmiljø i styrelsens byggeprojekter. Bygningsstyrelsens arbejdsmiljøspecialist uddanner, rådgiver og støtter projektlederne internt, og udfører arbejdsmiljørelaterede byggepladsbesøg.

Arbejdsmiljø dækker bredt over forebyggelse af ulykker til overholdelse af sociale klausuler, så Bygningsstyrelsens byggeprojekter bliver udført under ordentlige løn- og arbejdsforhold. Bygningsstyrelsen lægger vægt på en forebyggelsesindsats og på, at der tidligt i byggeprocessen tages stilling til arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på grundlag af indsigt og viden, og at forebyggelsesindsatsen også sikres gennem effektive planlægnings- og beslutningsprocesser. Grundlaget for valg af løsninger, som kan give den største effekt i relation til forebyggelsesindsatsen på arbejdsmiljøområdet, skabes allerede i de indledende program- og forslagsfaser. Det gælder for både udførelsen og den efterfølgende drift og vedligeholdelse af byggeriet.

Med arbejdsmiljø som specialistfunktion kan Bygningsstyrelsen i højere grad sparre med rådgiverne på det pågældende projekt og udveksle erfaringer, så projektet også på arbejdsmiljøområdet er optimeret, inden projektet når til entreprenørleddet. Gennemtænkte projekter betyder lavere risiko for arbejdsulykker i byggefasen.

Fælles definitioner og online undervisning

Bygningsstyrelsen har en samlet strategi og ensrettet tilgang til arbejdsmiljø, som den enkelte projektleder kan navigere efter. Samtidig har Bygningsstyrelsen en række værktøjer, der gør det nemt at implementere arbejdsmiljø i bund i alt lige fra udbudsmateriale til ude på den enkelte byggeplads.
En del af at ensrette tilgangen til arbejdsmiljø på tværs af de mange byggeprojekter, er at definere begreber og udarbejde retningslinjer. 'Bygningsstyrelsens Arbejdsmiljø Ordbog' tydeliggør, hvad Bygningsstyrelsen forventer af arbejdsmiljø gennem alle projektets faser. Her er det muligt at slå alle ord omkring arbejdsmiljø op og få en klar beskrivelse af Bygningsstyrelsens definition.

Bygningsstyrelsen har udviklet et online undervisningsforløb i arbejdsmiljø, der er opdelt i seks moduler, som den enkelte projektleder kan tage i et samlet forløb, eller fx planlægge, så undervisningen følger det stade, et projekt er på. Modulerne er opdelt i; Grundkursus, Programfasen, Overdragelse, Byggestart, Under udførelse, og Efter aflevering. Idet undervisningsforløbet er online, kan projektlederne også genbesøge de enkelte moduler efter behov. Hvert modul bliver afsluttet med en opgave.

Bygningsstyrelsen har også udarbejdet retningslinjer for sociale klausuler som en hjælp til projektlederne og andre i Bygningsstyrelsen, som indkøber ydelser på styrelsens vegne. Retningslinjerne er en hjælp til at vurdere, hvornår og hvordan der skal arbejdes og føres kontrol med overholdelsen af sociale klausuler i forskellige brancher, og samtidig sikre at arbejdet og kontrollen med overholdelsen af sociale klausuler håndteres ensartet i Bygningsstyrelsen.

Område i udvikling

Bygningsstyrelsen arbejder hele tiden for at styrke fokus på arbejdsmiljø og at udvikle tiltag, der på én gang optimerer Bygningsstyrelsens håndtering af arbejdsmiljø og samtidig gør det nemmere for projektlederne at tænke arbejdsmiljø ind som en naturlig del af et byggeprojekt fra start til slut, og at se det som et område, der ikke kun øger sikkerheden for alle på byggepladsen, men som også øger kvaliteten af det færdige resultat.

Noget af det, der bliver arbejdet på at implementere i den kommende tid, er et koncept for efterevaluering, der indhenter læring og sparring om, hvad der har fungerede godt og mindre godt på den enkelte byggeplads, for at skabe erfaringer, der kan bruges til kommende sager. Ikke kun på arbejdsmiljøområdet, men for alle aspekter i hele projektet.

Bygningsstyrelsens arbejdsmiljøspecialist understøtter også projektlederne, når et projekt er i udførelse, ved at komme på arbejdsmiljørelateret byggepladsbesøg for at vise, at Bygningsstyrelsen som bygherre tager arbejdsmiljø seriøst.