Energistyring af varmeforbrug

Bygningsstyrelsen er forpligtet gennem cirkulæret for energieffektivisering i statens ejendomme til at optimere det løbende bygningsmæssige energiforbrug.

Bygningsstyrelsen er forpligtet gennem cirkulæret for energieffektivisering i statens ejendomme til at optimere det løbende bygningsmæssige energiforbrug. Hovedparten af det bygningsmæssige energiforbrug udgøres af varmeforbruget og derfor er Bygningsstyrelsens indsats rettet mod at reducere det løbende varmeforbrug. Bygningsstyrelsen har sammen med HOFOR udviklet en række værktøjer til at følge energiforbruget og holde øje med, at der ikke er pludselige udsving, der skyldes nedbrud mv. og at tidstyre energiforbruget, således at forbruget holdes nede i weekenden, i ferie mv. 

Trafiklyset – Kend dit varmeforbrug

HOFOR og Bygningsstyrelsen har sammen udviklet systemet 'Trafiklyset', som giver brugere, ejere og teknikere mulighed for at følge deres årlige fjernvarmeforbrug på en let og overskuelig måde. Trafiklyset inddeler brugernes varmeforbrug i rød, gul, grøn og grøn plus:

 • Rød er forbrug over 130 kWh/m2
 • Gul er forbrug mellem 100-130 kWh/m2
 • Grøn er forbrug mellem 70-100 kWh/m2
 • Grøn Plus er forbrug under 70 kWh/m2

Bygningsstyrelsen har anvendt trafiklyset til inddeling af kontorbygninger efter forbrugt kWh/m² med gode resultater.

Varmemærker

Varmemærket er en frivillig smiley-ordning for varmeforbruget af den enkelte bygning. Varmemærket giver brugere et overblik over forbrug per m2, for et normalår korrigeret for vejr, og gør det dermed muligt at sammenligne forbruget med andre ejendomme, samt følge udviklingen i forhold til ejendommens energiforbrug de foregående år.

Bygningsstyrelsen laver varmemærker for alle styrelsens kontorejendomme over 500 m².

Energibudgetter

På baggrund af årsforbruget for de enkelte ejendomme udarbejdes der et energibudget for de kommende år målt i kWh/m2. Energibudgetter indebærer, at der udarbejdes månedlige opfølgninger, så det er muligt for brugerne at følge deres faktiske varmeforbrug og sammenligne med det budgetterede forbrug, efter at der er korrigeret for vind og vejr.

Bygningsstyrelsen laver energibudgetter for alle kontorejendomme i København.

Energiledelse

Energiledelse handler om ledelse, systematik og et konstant fokus på at forbedre klima- og energiarbejdet. Gevinsten er overblik, prioritering af indsatser og fremdrift i forhold til at optimere og reducere energiforbruget.

Bygningsstyrelsen har sammen med lejere i større ejendomme opnået flotte resultater ved at etablere et samarbejde om energiledelse. Følgende steder er der etableret fælles energiledelse i København:

 • Frederiksholms Kanal 21-28
 • Slotsholmgade 2-12
 • Nyropsgade 34-36
 • Sankt Annæ Palæ St. Kongensgade

Intelligent energistyring

Med intelligent energistyring er det muligt for brugere løbende at følge og regulere forbruget i forhold til energibudgetter og igangsætte indsatser for at nå energimål. Intelligent energistyring indebærer:

 • Minimum dagligt fjernaflæste værdier
 • Budgetter for dagsforbrug og sammenligneligt graddagereguleret forbrug
 • Månedlige statusrapporteringer i forhold til budget
 • Alarm ved fejlsituationer

Bygningsstyrelsen udfører intelligent energistyring for kontorejendommene i København.