Om os

Bygningsstyrelsen er ejendomsvirksomhed og bygherre for staten og universiteterne. Vi har ansvar for at levere attraktive og bæredygtige arbejdspladser, så vores kunder - universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen - kan koncentrere sig om kerneopgaverne.

Det gør vi gennem en stærk bygherrefunktion, integreret facility management og en optimeret ejendomsportefølje. Vi arbejder samtidig med at reducere statens klimabelastning og omkostningerne fra statens lokaleforbrug.

Vi løser vores kunders lokalebehov ved at skaffe lokaler i enten statsejede eller privatejede ejendomme. Når en kunde står med et ændret lokalebehov på grund af fx organisationsændringer, analyserer Bygningsstyrelsen forskellige løsninger på baggrund af kundens behov. En løsning kan fx være at ombygge de eksisterende lokaler eller købe en ejendom.

Siden 2019 har Bygningsstyrelsen leveret både lokaler og lokalerelaterede serviceydelser som rengøring, kantine med videre til kunderne i centraladministrationen.

Bygningsstyrelsen er opdelt i tre kerneforretninger, der løser forskellige dele af vores arbejde for at finde de mest optimale løsninger til vores kunder.