Facility Management

Bygningsstyrelsen leverer serviceydelser til de statslige institutioner og står for bygningsdrift, energioptimering og vedligehold på alle statens ejendomme.

Bygningsstyrelsens Center for Facility Management sikrer, at styrelsens kunder har velvedligeholdte og energirigtige bygninger samt, at kontorkunderne får leveret ser-viceydelser inden for renhold, kantine, intern service, indvendigt vedligehold, pleje af udearealer, affaldshåndtering, bygningssikkerhed og ledelse af disse funktioner. Serviceydelserne leveres samlet af én ekstern leverandør, som har kontrakt med Bygningsstyrelsen.

Sammen med resten af Bygningsstyrelsen sikrer Center for Facility Management, at Bygningsstyrelsen kan levere samlede arbejdspladser til staten, så kunderne kan koncentrere sig om kerneopgaven.

Kunderne har hos Center for Facility Management én indgang til Bygningsstyrelsen. Dette uanset om det drejer sig om en henvendelse vedrørende kantinens menu, et defekt ventilationssystem eller en større renovering.

Center for Facility Management er fordelt i fem teams, der er organiseret i de tre hovedsøjler; Daglig Drift, Planlægning og Vedligehold samt Aftaler og Leverandørstyring. Derudover er der to tværgående funktioner: Kompetenceteamet og Centerstyring og support.