Statens Facility Management

Udrulning af bølge 2 fortsætter trods den vanskelige situation

Den 19. marts 2020
Bygningsstyrelsen er "på" hjemmefra, og udrulningen af bølge 2 kører videre. Projektet er dog desværre sat kraftigt ned i tempo, og det vil påvirke tidsplanen. Bygningsstyrelsen arbejder sammen med Økonomistyrelsen om en revideret tidsplan for bølge 2, men da ingen i øjeblikket ved, hvornår hverdagen igen indfinder sig, kan en ny tidsplan ikke fastlægges endeligt endnu.

----------------------------------------------------------------

Udrulning af bølge 2 er skudt i gang

Den 4. marts 2020
Regeringens økonomiudvalg har godkendt, at Bygningsstyrelsen sammen med Økonomistyrelsen kan gå i gang med udrulningen af bølge 2 af Statens Facility Management. Bølgen omfatter omkring 55 institutioner og er samlet i hovedstadsområdet med en samlet årlig volumen på omkring 350 millioner kroner. Bølge 2 er en fortsættelse af det allerede igangsatte arbejde med at implementere Statens Facility Management, der blev besluttet i 2017.

Bygningsstyrelsen trækker på de mange gode erfaringer fra bølge 1 og har fortsat fokus på de tre områder effektivitet, kvalitet og brugertilfredshed.

Se hvilke institutioner, der er med i bølge 2.

----------------------------------------------------------------

Statens facility management samles hos Bygningsstyrelsen

En stor del af statens facility managementopgaver (FM) samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne vil blive håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og brugertilfredshed.

Løsningen sættes i drift tre bølger i tre forskellige EU-udbud. Bølge 1 blev sat i drift den 1. oktober 2019 med ISS som serviceleverandør.

Efter en evaluering er bølge 2 klar til at blive udrullet, og denne sættes i drift i februar 2022. Bølge 3 forventes at blive sat i drift i 2023.

Den ny løsning blev lanceret i regeringens udspil fra maj 2017: Fælles løsninger frigør penge til velfærd.
 
Før Statens Facility Management var de enkelte statslige institutioner som hovedregel hver især ansvarlige for at organisere og indkøbe facility managementydelser. Det skete både som serviceydelser fra private leverandører (som fx rengøring og kantiner) og ved, at institutionerne selv ansatte medarbejdere til at løse opgaverne (som fx intern service og internt vedligehold). Med Statens Facility Management er det Bygningsstyrelsen, der sammen med en serviceleverandør skal udbyde, styre og levere serviceydelser til de statslige institutioner.