Fase 3: Indhentning af tilbud på nedrivning

I fase 3 modtager Bygningsstyrelsen materialet fra den tekniske rådgiver. Materialet indeholder en lang række informationer, som nedrivningsentreprernørerne skal bruge, når de skal afgive tilbud på nedrivning.

Det kan bl.a. handle om farligt byggeaffald, der skal anmeldes inden opstart, og hvor det kræver særlige maskiner eller værnemidler under nedrivningen. 

Materialet viser også, hvor mange installationer der skal fjernes som en del af nedrivningsopgaven. 

Der kan også være fundet beskyttede dyrearter, hvor nedrivningen kun må foregå på bestemte årstider.

Det har betydning for, hvornår nedrivningen på farmen kan gå i gang.

Udpegning af nedrivningsentreprenør

Næste trin er at indhente tilbud på nedrivningen af den enkelte farm hos de entreprenører, der har vundet rammeaftalen på nedrivningsopgaven. 

Hver entreprenør kan byde på en pulje af farme, som Bygningsstyrelsen sammensætter, og entreprenøren kan bede om at komme på et besigtigelsesbesøg, inden de afgiver tilbud. Minkavleren vil blive orienteret separat, hvis entreprenørerne ønsker at besøge farmen. Det er ikke nødvendigt, at minkavler er til stede ved disse besøg. 

Det er entreprenøren, der fastlægger rækkefølgen af nedrivninger for at sikre den optimale brug af mandskab og maskiner. 

Det er entreprenørens ansvar at indhente øvrige relevante tilladelser til nedrivningen. Det er også entreprenørens ansvar at sikre arbejdsmiljøet for de ansatte, sikkerhed for omgivelserne og sikker bortskaffelse af byggematerialerne. 

Fase 4: Nedrivningen går i gang

Når alle relevante tilladelser er indhentet, og entreprenøren er udpeget, kan nedrivningen gå i gang. Nedriveren udarbejder en tidsplan og orienterer eventuelle naboer. 

Læs mere om det praktiske forløb under selve nedrivningen

Se Bygningsstyrelsens leverandører

Bygningsstyrelsen samarbejder med både tekniske rådgivere og nedrivningsspecialister. Få overblikket over firmaer i de forskellige områder.

Se hvem der er Bygningsstyrelsens leverandører