Fagspecifikke ydelsesbeskrivelser

Årsagen til, at mange byggerier ikke er brugbare ved aflevering, er i mange tilfælde at finde i projektmaterialet, som ikke er koordineret fagene imellem, eller at der er et spænd mellem, hvor rådgiverne har stoppet deres projektering, og hvor leverandører/entreprenører starter deres projektering.

De Fagspecifikke Ydelsesbeskrivelser (FYB) er blevet til på baggrund af denne erkendelse af, at Danske Ark og Fri's Ydelsesbeskrivelse (YBL) er udmærket som en overordnet beskrivelse, men ikke er specifik nok med hensyn til, hvad der skal til for hvert fag for at opfylde intentionen i YBL.

FYB præciserer rådgivernes ydelser for hver fase i projekteringen for fag, hvori der typisk indgår systemleverancer. Med andre ord fastlægges grænsefladen mellem rådgivers og entreprenør/leverandørs projektering.

Nye FYB'er vil blive forfattet og inkluderet i rådgiveraftalerne over de kommende år.