Fleksible kontorer

Bygningsstyrelsens hovedkontor på Kalvebod Brygge i København der er fleksibelt indrettet, her ses reoler og uformelle mødesteder som mindre sofagruppe
Kontorknudepunkt, Kalvebod Brygge, København, foto: Niels Nygaard, Arkitema

Et grundprincip i de ejendomme vi administrerer, er, at ejendommene skal være eller udvikles til at være 'fleksible'. Ejendommene kan indrettes med fleksible kontorer, der understøtter de meget forskellige behov i en moderne organisation.

En fleksibel kontorejendom er:

  • Arealeffektiv. En fleksibel kontorejendom indeholder multifunktionelle rum, der kan bruges til flere forskellige formål og af alle medarbejdere.
  • Forandringsparat. Bygningen kan nemt tilpasses organisationsændringer hos en given bruger eller til en ny brugers behov.
  • Totaløkonomisk fordelagtig. Omkostninger til flytninger og ombygninger reduceres, og fleksible bygninger har en længere levetid.
  • Bæredygtig. Jo længere en bygning lever, desto lavere bliver bygningens samlede ressourceforbrug over tid.

En fleksibel kontorejendom kan indrettes ud fra forskellige principper, som du kan læse mere om under 'Kontorindretning'.