Gensidig hjælp til en effektiv proces

Deling af viden

Minkavleren vil blive bedt om at dele viden om ejendommen, så den tekniske rådgiver og entreprenøren får det nødvendige overblik og dermed kan disponere mandskab og maskiner.

Det er en stor hjælp for nedrivningsarbejdet, hvis minkavleren oplyser om rør, dræn, ledninger, brønde og lignende, der ikke fremgår af offentlige kort.

Hvis minkejer har kendskab til ulovlige installationer eller nedgravet bygningsmasse såsom fundamenter, vil det også sikre en mere effektiv nedrivning, hvis den tekniske rådgiver får besked. 

Byggeplads og adgangsveje

Den tekniske rådgiver vil i dialog med minkavleren se på mulige placeringer af byggepladsen. Forventningen er, at der skal afsættes ca. 400-600 m2 med tilhørende adgangsveje til skurvogne og affaldscontainere.

Bygningsstyrelsen anbefaler, at minkavlerne allerede inden mødet med den tekniske rådgiver har overvejet, hvor byggepladsen kan placeres mest hensigtsmæssigt på grunden.

El, vand, varme, telefon- og internetkabler og kloakering

Bygningsstyrelsen anbefaler, at minkavleren danner sig et overblik over de installationer, der på baggrund af afgørelsen bliver påvirket af nedrivningen af minkanlæggene. Det drejer sig især om hovedforsyningen af el, vand, varme, telefon, internet og kloakering til ejendommen. 

Efter den tekniske rådgivers besøg vil der blive fremsendt en ledningsplan over ledninger og andre tekniske installationer, som viser, hvorvidt der skal omlægges installationer på farmen, inden nedrivningen går i gang.

Det er ikke en del af Bygningsstyrelsens opgave at reetablere eller omlægge installationer, ligesom vi ikke må afholde udgifter til etablering af forsyningsrør og -ledninger, hvis minkfarmens hovedforsyning af el, vand, varme etc. går gennem bygninger eller anlæg, der bliver revet ned. Derfor anbefaler vi, at minkavlerne hurtigst muligt danner et overblik over installationer, der bliver påvirket, da forsyningsselskaberne kan have ventetid, hvis der er installationer, der skal lægges om. 

Tinglysning og eksisterende tilladelser

Nedrivning af bygninger og anlæg kan have betydning for de tinglysninger, miljøtilladelser eller andre landbrugsspecifikke tilladelser, som er tilknyttet ejendommen. Det er minkavlers ansvar at sikre, at tinglysninger, tilladelser eller andre aftaler er retvisende, når nedrivningen er gennemført.

Overblik over nedrivningsprocessen

Nedrivningsprocessen er som udgangspunkt opdelt i tre faser, der dækker over tekniske undersøgelser på farmen, indhentning af tilladelser og priser og selve nedrivningen. 

Læs om processen, og hvad der sker i de forskellige faser. 

Se Bygningsstyrelsens leverandører

Bygningsstyrelsen samarbejder med både tekniske rådgivere og nedrivningsspecialister. Få overblikket over firmaer i de forskellige områder.

Se hvem der er Bygningsstyrelsens leverandører