Kontorindretning

Som statens ejendomsadministrator rådgiver vi statens institutioner om, hvordan indretningen bedst muligt understøtter de forskellige aktiviteter, opgaver og medarbejdertyper.

Vi har fokus på, at kontorerne skal fremme trivsel for de mennesker, der skal bruge dem, og muliggør en effektiv opgavevaretagelse. Der er både brug for åbne områder til samarbejde og videndeling og lukkede rum til fordybelse og fortrolighed. Også det fysiske arbejdsmiljø, forstået som lys, lyd, luftkvalitet og rumtemperatur, skal gennemtænkes grundigt.

En investering i godt arbejdsmiljø er en genvej til lavere sygefravær, større trivsel og dermed højere effektivitet.

Der er mange måder at udnytte pladsen på, når man sidder sammen i åbne kontorer. Læs mere i menuen til venstre.