Adfærd i åbne og aktivitetsbaserede kontorer

Der bliver aldrig lige så stille i et åbent kontor, som der kan være i et enkeltmandskontor. Og det skal der heller ikke.

Hele idéen med at sidde sammen skulle gerne være, at der er mulighed for at sparre hurtigt med hinanden om en faglig problemstilling, men også at sige godmorgen, høre om de andre vil med til frokost og fortælle en sjov historie, så alle kan få sig et godt grin i ny og næ.

Det lyder måske useriøst, men det er bevist, at vi samarbejder og videndeler bedre og mere med dem, vi kender og føler os trygge ved. Vi er også mere produktive, hvis vi har det godt socialt på vores arbejdsplads.

Regler eller ej

Noget af det, der bliver diskuteret meget, når man rykker ud i åbne kontorer, er, hvordan man nu må og skal opføre sig, og om der skal være regler for adfærden. Det kan imidlertid være meget hæmmende for en god naturlig stemning i et lokale, hvis alle ”tysserne” i lokalet bliver enige om at udarbejde en lang liste over alt det, man ikke må.

Omvendt er det heller ikke en løsning helt at lade være med at drøfte adfærden, for hvis man ikke taler om det, opstår der bare usagte og måske uhensigtsmæssige regler. Derfor kan det anbefales, at:

  • have én overordnet leveregel, som gælder alle: Vis hensyn!
  • lade medarbejderne i de enkelte kontorlommer, hvis man har faste pladser, drøfte og blive enige om, hvilken grundstemning, de gerne vil have i lommen – og hvilken adfærd, det i så fald kræver.
  • definere et adfærdskodeks, som gælder for hver zone, hvis man har free seating eller aktivitetsbaseret indretning, fx "Sæt din telefon på lydløs, når du befinder dig i en stillezone".
  • tage trivslen og eventuel problematisk adfærd op på kontormøder ind imellem som et fast punkt, så der er mulighed for at få det drøftet, før noget udvikler sig til et problem, som er tabubelagt at tale om og skaber dårlig stemning,
  • men omvendt lade være med at tale om det hele tiden. Alt med måde.