Den 25. januar 2021 indgik Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19.

Bygningsstyrelsen har fået opgaven med at nedrive og bortskaffe minkerhvervets produktionsanlæg, som staten i den politiske aftale har forpligtet sig til.