Ejendomsporteføljen

Bygningsstyrelsen skal sikre en hensigtsmæssig, totaløkonomisk og fremtidssikret udvikling af statens ejendomme og private lejemål. Bygningsstyrelsen arbejder løbende med at balancere hensynet til konkurrencedygtige løsninger, der tilgodeser vores kunders behov nu og her, og hensynet til at sikre gode samlede løsninger for staten på lang sigt.

Bygningsstyrelsen har en ejendomsportefølje, der består af en række forskelligartede bygninger fordelt over hele landet. Der er tale om såvel fredede kulturhistoriske bygninger som moderne bygninger. Vi løser lokalebehovene ved at skaffe lokaler i enten statsejede bygninger eller lejede ejendomme.

Den samlede ejendomsportefølje er på omkring 3 millioner m2 statsejendomme til en samlet værdi af 49 mia. kr., samt omkring 1,4 millioner m2 privatejede lejemål inkl. OPP-ejendomme. Porteføljens størrelse ændrer sig løbende i takt med de lokalebehov, vores kunder står med. Tallene er afrundede til nærmeste hele og er fra maj 2024.