Statens Facility Management

Statens Facility Management blev lanceret i maj 2017. Løsningen betyder, at en stor del af statens serviceopgaver (FM) samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne bliver håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og brugertilfredshed.

Løsningen sættes i drift tre bølger i tre forskellige EU-udbud. Bølge 1 blev sat i drift den 1. oktober 2019 med ISS som serviceleverandør. Bølge 2 blev sat i drift den 1. maj 2022 med Coor som leverandør. Bølge 3 sættes i drift i maj 2024 med ISS som leverandør.
 
Før Statens Facility Management var de enkelte statslige institutioner som hovedregel hver især ansvarlige for at organisere og indkøbe facility managementydelser. Det skete både som serviceydelser fra private leverandører (som fx rengøring og kantiner) og ved, at institutionerne selv ansatte medarbejdere til at løse opgaverne (som fx intern service og internt vedligehold). Med Statens Facility Management er det Bygningsstyrelsen, der sammen med en serviceleverandør skal udbyde, styre og levere serviceydelser til de statslige institutioner.

Nyheder

Nu udrulles tredje og sidste bølge af Statens Facility Management

1. maj 2024
Onsdag den 1. maj lød startskuddet på den tredje og sidste bølge af Statens Facility Managenemt, som omhandler mere end 60 statslige institutioner og godt 14.500 statsligt ansatte. 

Læs hele nyheden

Bygningsstyrelsen udpeger vinder af stor grøn serviceaftale

10. november 2023
Bygningsstyrelsen har udpeget ISS som kommende leverandør til Bølge 3 af Statens Facility Management. En serviceaftale med fortsat fokus på grøn omstilling og kvalitet.

Læs hele nyheden

Bygningsstyrelsens gør status et år inde i driften af Statens Facility Management Bølge 2

29. juni 2023
Brugertilfredsheden med Statens Facility Management Bølge 2 ligger på 3,4 på en skala 1-5. Et forventet resultat kun et år efter driftsstart. Øget fokus på særligt kantineområdet skal få brugertilfredsheden op.

Læs hele nyheden

To erfarne leverandører prækvalificeret til at byde på Statens Facility Management Bølge 3

26. januar 2023
Serviceleverandørerne Coor og ISS er prækvalificeret til at byde på den tredje og sidste udrulningsbølge af Statens Facility Management.

Læs hele nyheden

Bølge 2 af Statens Facility Management er gået i drift

2. maj 2022
Den 1. maj gik bølge 2 af Statens Facility Management i drift for 55 institutioner i hovedstadsområdet med Coor som serviceleverandør.

Læs hele nyheden

Bygningsstyrelsen udpeger vinder af ny og grønnere serviceaftale til staten

12. november 2021
Bygningsstyrelsen har valgt Coor Service Management som leverandør til bølge 2 af Statens Facility Management. En serviceaftale med fokus på grøn omstilling, fleksibilitet og kvalitet.

Læs hele nyheden

Brugertilfredsheden med Statens Facility Management holder niveauet

11. november 2021
Brugertilfredsheden i bølge 1 af Statens Facility Management holder niveauet trods et turbulent år.

Læs hele nyheden

Gode takter i brugertilfredsheden med Statens Facility Management

29. oktober 2020
Det er et år siden, Bygningsstyrelsen overtog driften af en stor del af serviceydelserne hos 42 statslige institutioner rundt om i Danmark. En dugfrisk tilfredshedsundersøgelse blandt de 20.000 brugere viser nu, at tilfredsheden ligger på 3,6 ud af 5.

- Vi er glade for resultatet, når vi nu kun har været i gang i et år. Ud over de forventede opstartsvanskeligheder, har der også været en række store omvæltninger pga. corona-pandemien, siger kontorchef i Bygningsstyrelsen Emil Blomqvist Lund.

Før Bygningsstyrelsen overtog leveringen af serviceydelserne i oktober 2019, lå tilfredsheden på 3,7, og Bygningsstyrelsen skal på sigt over det niveau.

Læs hele nyheden om brugertilfredsheden

16 konkrete ideer til et grønnere facility management i staten

30. september 2020
Bølge 2 af Statens Facility Management skal bidrage til den grønne omstilling, og derfor skal grønne initiativer tænkes ind i udbudsmaterialet. For at accelerere idéskabelsen arrangerede Bygningsstyrelsen den 19. august 'Grønt Laboratorie' hvor 38 personer fra tænketanke, leverandører og interesse- og vidensorganisationer deltog.

På dagen skabte deltagerne over 100 ideer til, hvordan facility management kan bidrage til den grønne omstilling. De mange ideer blev kogt ned til 16 konkrete tiltag, der skal arbejdes videre med. Det handler eksempelvis både om maden og emballagen i kantinerne, software til overvågning af affaldshåndtering, adfærdsdesign, datadrevet rengøring og bæredygtige vedligeholdelsesplaner.

Bygningsstyrelsen vil nu udvælge og indarbejde så mange som muligt at de gode ideer i udbudsmaterielet på bølge 2.

Hent hele rapporten

Udrulning af bølge 2 fortsætter trods den vanskelige situation

19. marts 2020
Bygningsstyrelsen er "på" hjemmefra, og udrulningen af bølge 2 kører videre. Projektet er dog desværre sat kraftigt ned i tempo, og det vil påvirke tidsplanen. Bygningsstyrelsen arbejder sammen med Økonomistyrelsen om en revideret tidsplan for bølge 2, men da ingen i øjeblikket ved, hvornår hverdagen igen indfinder sig, kan en ny tidsplan ikke fastlægges endeligt endnu.

Udrulning af bølge 2 er skudt i gang

4. marts 2020
Regeringens økonomiudvalg har godkendt, at Bygningsstyrelsen sammen med Økonomistyrelsen kan gå i gang med udrulningen af bølge 2 af Statens Facility Management. Bølgen omfatter omkring 55 institutioner og er samlet i hovedstadsområdet med en samlet årlig volumen på omkring 300 millioner kroner. Bølge 2 er en fortsættelse af det allerede igangsatte arbejde med at implementere Statens Facility Management, der blev besluttet i 2017.

Bygningsstyrelsen trækker på de mange gode erfaringer fra bølge 1 og har fortsat fokus på de tre områder effektivitet, kvalitet og brugertilfredshed.

Se hvilke institutioner, der er med i bølge 2.