Statens Facility Management samles hos Bygningsstyrelsen

En stor del af statens facility managementopgaver (FM) samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne bliver håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og brugertilfredshed.

Løsningen sættes i drift tre bølger i tre forskellige EU-udbud. Bølge 1 blev sat i drift den 1. oktober 2019 med ISS som serviceleverandør.

Efter en evaluering er bølge 2 nu ved at blive udrullet, og denne sættes i drift i maj 2022. Bølge 3 forventes udbudt i 2023.

Statens Facility Management-løsning blev lanceret maj 2017.
 
Før Statens Facility Management var de enkelte statslige institutioner som hovedregel hver især ansvarlige for at organisere og indkøbe facility managementydelser. Det skete både som serviceydelser fra private leverandører (som fx rengøring og kantiner) og ved, at institutionerne selv ansatte medarbejdere til at løse opgaverne (som fx intern service og internt vedligehold). Med Statens Facility Management er det Bygningsstyrelsen, der sammen med en serviceleverandør skal udbyde, styre og levere serviceydelser til de statslige institutioner.

Nyheder

Bølge 2 af Statens Facility Management bliver grønnere

19. november 2020
Bygningsstyrelsen har offentliggjort udbuddet af bølge 2 af Statens Facility Management. Her stilles nye krav om bidrag til den grønne omstilling, bedre vilkår for virksomhedsoverdragede medarbejdere og en udvidet servicepakke.

Bygningsstyrelsen vil bidrage til den grønne omstilling ved blandt andet at gøre facility management i staten grønnere og mere bæredygtig. Bæredygtighed og grøn omstilling er således gjort til en del af tildelingskriterierne, så de bydende leverandører bl.a. konkurrerer om, hvem der kan levere de mest grønne løsninger.

Læs hele nyheden

Find udbudsbekendtgørelsen

----------------------------------------------------------------

Gode takter i brugertilfredsheden med Statens Facility Management

29. oktober 2020
Det er et år siden, Bygningsstyrelsen overtog driften af en stor del af serviceydelserne hos 42 statslige institutioner rundt om i Danmark. En dugfrisk tilfredshedsundersøgelse blandt de 20.000 brugere viser nu, at tilfredsheden ligger på 3,6 ud af 5.

- Vi er glade for resultatet, når vi nu kun har været i gang i et år. Ud over de forventede opstartsvanskeligheder, har der også været en række store omvæltninger pga. corona-pandemien, siger kontorchef i Bygningsstyrelsen Emil Blomqvist Lund.

Før Bygningsstyrelsen overtog leveringen af serviceydelserne i oktober 2019, lå tilfredsheden på 3,7, og Bygningsstyrelsen skal på sigt over det niveau.

Læs hele nyheden om brugertilfredsheden

----------------------------------------------------------------

16 konkrete ideer til et grønnere facility management i staten

30. september 2020
Bølge 2 af Statens Facility Management skal bidrage til den grønne omstilling, og derfor skal grønne initiativer tænkes ind i udbudsmaterialet. For at accelerere idéskabelsen arrangerede Bygningsstyrelsen den 19. august 'Grønt Laboratorie' hvor 38 personer fra tænketanke, leverandører og interesse- og vidensorganisationer deltog.

På dagen skabte deltagerne over 100 ideer til, hvordan facility management kan bidrage til den grønne omstilling. De mange ideer blev kogt ned til 16 konkrete tiltag, der skal arbejdes videre med. Det handler eksempelvis både om maden og emballagen i kantinerne, software til overvågning af affaldshåndtering, adfærdsdesign, datadrevet rengøring og bæredygtige vedligeholdelsesplaner.

Bygningsstyrelsen vil nu udvælge og indarbejde så mange som muligt at de gode ideer i udbudsmaterielet på bølge 2.

Hent hele rapporten

----------------------------------------------------------------

Udrulning af bølge 2 fortsætter trods den vanskelige situation

Den 19. marts 2020
Bygningsstyrelsen er "på" hjemmefra, og udrulningen af bølge 2 kører videre. Projektet er dog desværre sat kraftigt ned i tempo, og det vil påvirke tidsplanen. Bygningsstyrelsen arbejder sammen med Økonomistyrelsen om en revideret tidsplan for bølge 2, men da ingen i øjeblikket ved, hvornår hverdagen igen indfinder sig, kan en ny tidsplan ikke fastlægges endeligt endnu.

----------------------------------------------------------------

Udrulning af bølge 2 er skudt i gang

Den 4. marts 2020
Regeringens økonomiudvalg har godkendt, at Bygningsstyrelsen sammen med Økonomistyrelsen kan gå i gang med udrulningen af bølge 2 af Statens Facility Management. Bølgen omfatter omkring 55 institutioner og er samlet i hovedstadsområdet med en samlet årlig volumen på omkring 300 millioner kroner. Bølge 2 er en fortsættelse af det allerede igangsatte arbejde med at implementere Statens Facility Management, der blev besluttet i 2017.

Bygningsstyrelsen trækker på de mange gode erfaringer fra bølge 1 og har fortsat fokus på de tre områder effektivitet, kvalitet og brugertilfredshed.

Se hvilke institutioner, der er med i bølge 2.

----------------------------------------------------------------